Tel.: 731 706 858 info@mrnousekostrava.cz

 

MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA obdržela v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání finanční podporu od EU na realizaci projektu s názvem „Zvýšení kvality předškolního vzdělávání na Mrňouskově mateřské škole“,  reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005382.

 

Cílem projektu realizovaného v období od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019 je rozvoj v oblastech, které si naše mateřská škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.

 

V rámci projektu je plánována realizace následujících aktivit (šablon):

I/2.2    Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů MŠ v rozsahu 16 hodin

I/2.3a  Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Čtenářská pregramotnost

I/2.3b  Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ – DVPP v rozsahu 16 hodin – Matematická pregramotnost

I/2.5    Profesní rozvoj předškolních pedagogů prostřednictvím supervize

I/2.6    Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv (pro MŠ)

I/3.1    Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ

I/3.2    Individualizace vzdělávání v MŠ

I/3.3    Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ

 

Plánované vybrané výsledky projektu:

Celkový počet dětí, žáků a studentů v podpořených organizacích = 36

Počet pracovníků ve vzdělávání, kteří v praxi uplatňují nově získané poznatky a dovednosti = 5