Zákaznická linka: 732 800 975, 731 706 858

Vážení rodiče předškoláků,
vzhledem k uzavření mateřských škol vznikla mateřské škole i dětem, podle § 184a zákona č. 349/2020 Sb., v platném znění, povinnost přejít na vzdělávání distanční formou. Z tohoto důvodu budeme Vašim dětem posílat od 8. března 2021 náměty, literární texty a úkoly pro předškoláky v souladu se Školním vzdělávacím programem.

Jelikož vzdělávání dítěte předškolního věku je ze zákona o předškolním vzdělávání povinné, je nutné, aby se Vaše dítě zúčastnilo distančního vzdělávání a to např. formou navštívení příslušných stránek, kde budou vkládány učitelkami didaktické materiály. Prosíme o vaši zpětnou vazbu, na kterou dostanou dětí odpověď (pochvalu, vzkaz smajlíka), od svých učitelek.

Budeme rádi, pokud nám při znovuotevření MŠ dodáte pracovní listy a výrobky, či zašlete fotografie, jak děti doma pracují.

 

Forma distanční výuky

  • Formu výuky na dálku zákon nestanoví, škola ji přizpůsobuje podmínkám dítěte.
  • Pokud rodina dítěte nemá doma počítač, musí škola využít jiný způsob vzdělávání.
  • Třídní učitelka zjistí možnosti rodiny dítěte pro distanční výuku a její formu přizpůsobí podmínkám dítěte (rodiny).

 

Možné formy distanční výuky v MŠ

  • Elektronicky – Facebook, e-mail, WhatsApp, Messenger
  • Osobně – zákonný zástupce dítěte si vyzvedne učivo a úkoly v MŠ.

Třídní učitelka komunikuje s rodinou dítěte vybranou formou distanční výuky – zasílá vzdělávací nabídku – pracovní listy, náměty na výtvarnou výchovu a pohybové aktivity, tipy a náměty na zábavné i výukové aktivity s dětmi v domácím prostředí.

 

Absence dětí

Absence při distanční výuce je posuzována podle zapojení do vzdělávání. Jednoduše řečeno je jedno, v jaké době dítě vyplnilo pracovní list, důležité je, že ho vyplnilo. Omlouvání absence je obdobné jako při prezenční výuce. Nemáte-li možnost si materiály vytisknout, prosím kontaktujte nás prostřednictvím emailu: ms@mujmrnousek.cz (pro děti z Mrňouskovy mš v Ostravě-Hrabůvce), trebovice@mujmrnousek.cz (pro děti z Mrňouskovy mš v Ostravě-Třebovicích) a domluvíme se na možnostech převzetí materiálů.

Zpětná vazba – odevzdání zadaných úkolů v mateřské škole.

 

Věříme, že náměty, které vám předkládáme budou inspirativní nejenom pro naše předškoláky, ale i pro ostatní naše mrňousky. Moc bychom si přáli, abyste při plnění námětových aktivit zažili také spoustu legrace a dobré nálady.

 

Velice se na vás těšíme, na naše společné chvíle, které budeme moci opět sdílet s vámi v naši Mrňouskové mateřské škole.

Ředitelka Ing. Zuzana Běhalová, MBA a
zaměstnanci Mrňouskové mateřské školy v Hrabůvce a Třebovicích.

 

Aktivity pro děti s povinnou předškolní docházkou

1. Cvičení a hry podněcující rozvoj smyslového vnímání 2. Cvičení a hry zaměřené na rozvoj paměti a pozornosti 3. Cvičení a hry zaměřené na rozvoj myšlení a řeči 4. Cvičení a hry zaměřené na rozvoj řeči, slovní zásoby 5. Cvičení a hry zaměřené na rozvoj matematických představ 6. Cvičení a hry zaměřené na rozvoj motoriky

 

 

Aktivity připravila PhDr. Bc. Jana Buzková
na základě podkladů: Žáčková, H., Jucoviřová, D.: “Děti s odkladem školní docházky a jejich úspěšný start ve škole”

 

 

 

A jak vypadá distanční výuka v praxi?

Přinášíme přehled výtvorů z prvních týdnů. Že to ale těm dětem (a rodičům) jde, že?