Zákaznická linka: 732 800 975, 731 706 858

 

 

Vážení rodiče, návštěvníci, zaměstnanci,

 

níže naleznete veškeré informace o tom, jak

  • MRŇOUSKOVA MATEŘSKÁ ŠKOLA, školská právnická osoba
  • Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek
  • Spolek pro rozvoj Mrňouskovy mateřské školy
  • Spolek péče o dítě Mrňousek Havířov

nakládají s Vašimi osobními údaji. Chtěli bychom Vás ujistit, že tak činíme jen pro účely, pro které nám byly osobní údaje poskytnuty a dále k plnění povinností uložených nám právními předpisy či k ochraně našich oprávněných zájmů. Veškeré podrobnosti včetně toho, komu Vaše osobní údaje předáváme, jak dlouho je uchováváme a jaká jsou Vaše práva s tím spojená, se můžete dozvědět v Záznamech o činnostech zpracování, Zásadách ochrany osobních údajů pro děti, rodiče a další osoby a v Zásadách zpracování osobních údajů pro zaměstnance.

Informace o tom, jak naše webové stránky používají cookies, se můžete dozvědět v Informacích o cookies.
Za podmínek stanovených právními předpisy máte právo požadovat od nás přístup k Vašim osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování, právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud při zpracování osobních údajů postupujeme v rozporu s právním řádem.

Máte též za podmínek uvedených Nařízení právo vznést námitky proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodů přímého marketingu nebo našeho oprávněného zájmu.

Pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, máte právo jej kdykoli odvolat.
Svá práva (např. odvolání souhlasu či námitky), dotazy či připomínky můžete uplatnit prostřednictvím:
emailu zaslaného na naši elektronickou adresu: info@mujmrnousek.cz
dopisem na adresu: Edisonova 383/27, 70030 Ostrava – Hrabůvka,

 

PŘÍLOHY:
V souvislosti se zpracováním osobních údajů vydala Mrňouskova mateřská škola a dětské skupiny Mrňousek na základě nařízení 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, interní předpis s č.j. SŘ/ŘMŠ/055/2018 – Vnitřní směrnici na ochranu osobních údajů, která je platná ve všech mateřských školách a dětských skupinách pod hlavičkou a chráněnou známkou Mrňousek.

  1. Záznamy o činnostech – MŠ
  2. Záznamy o činnostech – DS
  3. Zásady zpracování osobních údajů pro děti, rodiče a další osoby
  4. Zásady zpracování osobních údajů pro zaměstnance
  5. Informace o cookies

Jesle a školka Mrňousek

Zákaznická linka: 732 800 975, 731 706 858
Přihlášky, informace: info@mujmrnousek.cz
Změna docházky: strava@mujmrnousek.cz