Zákaznická linka: 732 800 975, 731 706 858

 

Projekty

 

S potěšením Vás chceme informovat, že naše jesličky Mrňousek byly podpořeny v rámci následujících projektů:

 

OSTRAVA-BARTOVICE:

Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek, IČ: 05720079,
zahájil 5.5.2022 realizaci projektu Vybudování nové DS Mrňousek v Ostravě-Bartovicích,
registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_002/0002540, 
z prostředků programu Investice 3.3.2 Národního plánu obnovy, jehož poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Projekt je financován Evropskou unií.Hlavním cílem projektu je zajistit dostatečné kapacity kvalitních a cenově a časově dostupných zařízení poskytujících služby péče o děti do 3 let věku v dětské skupině na územi města Ostravy.
 
Název a místo vzniku dětské skupiny: Dětská skupina Mrňousek Ostrava-Bartovice, Těšínská 196/507

Kapacita dětské skupiny: celkem vznikne 24 nových míst pro děti předškolního věku
Termín ukončení realizace projektu a zahájení provozu dětské skuiny – předpoklad: 31.1.2024

Plakát k projektu zde.

 

Zveme Vás srdečně na den otevřených dveří, který se uskuteční: 24. ledna 2024 v Dětské skupině Mrňousek Ostrava-Bartovice, Těšínská 196/507, pro děti i rodiče bude připraven pestrý program.

 

SLEZSKÁ OSTRAVA:

Spolek pro rozvoj Mrňouskovy mateřské školy, IČ: 06483445
zahájil 6.1.2023 realizaci projektu Vybudování nových DS Mrňousek v Slezské Ostravě,
registrační číslo CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_002/0002568, 
z prostředků programu Investice 3.3.2 Národního plánu obnovy, jehož poskytovatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Projekt je financován Evropskou unií.
 
Hlavním cílem projektu je zajistit dostatečné kapacity kvalitních a cenově a časově dostupných zařízení poskytujících služby péče o děti do 3 let věku v dětské skupině na územi města Ostravy.
 
Název a místo vzniku dětské skupiny: Dětská skupina Mrňousek Ostrava-Slezská u ZOO, Stromovka 1668/16

Kapacita dětské skupiny: celkem vznikne 23 nových míst ve dvou dětských skupinách pro děti předškolního věku
Termín ukončení realizace projektu a zahájení provozu dětské skuiny – předpoklad: 31.8.2024.

Plakát k projektu zde.

 

 

OSTRAVA- HRABŮVKA A OSTRAVA-TŘEBOVICE:

Název: Rozvoj jazykových kompetencí dětí z Mrňouskovy mateřské školy metodou CLIL
Příjemce: Mrňouskova mateřská škola, právnická osoba
Číslo projektu: 1860/2023/KaŠ
Místo realizace projektu: Edisonova 27/383, Ostrava – Hrabůvka a Na Valech 5522/36, Ostrava-Třebovice
Poskytovatel: Statutární město Ostrava
Harmonogram: 1.7.2023 – 30.6.2024
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy
Cílem projektu je systematická a cílená jazyková podpora dětí v mateřské škole s cílem zvýšení komunikativních dovedností a jazykových kompetencí dětí mateřské školy a usnadnění jejich následného nástupu do ZŠ.

 

Jesle a mateřské školy pod hlavičkou Mrňousek byly zapojeny a podporovány dále z těchto projektů:

Img

 

OSTRAVA-HRABŮVKA A OSTRAVA-TŘEBOVICE:

Název projektu: Dětská skupina Mrňousek Ostrava-Hrabůvka 2020-2022
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015859
Příjemce: Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek
Místo realizace projektu: Edisonova 1501/60, 700 30  Ostrava-Hrabůvka
Harmonogram projektu: 1. 3. 2020 – 29. 2. 2022

 

Název projektu: Dětská skupina Mrňousek Ostrava-Třebovice 2020-2022
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0015860
Příjemce: Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek
Místo realizace projektu: Na Valech 5522/36, 722 00  Ostrava-Třebovice
Harmonogram projektu: 1. 3. 2020 – 29. 2. 2022

 

HAVÍŘOV:

Název projektu: Dětská skupina Mrňousek Havířov 2020-2022
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0./0.0./19_101/0015858
Příjemce: Spolek péče o dítě Mrňousek Havířov
Místo realizace projektu: Na Fojtství 1336/10, 736 01  Havířov
Harmonogram projektu: 1. 3. 2020 – 29. 2. 2022

 

Název projektu: Mikrojesle Mrňousek Havířov
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_069/0011010
Příjemce: Spolek péče o dítě Mrňousek Havířov
Místo realizace projektu: Na Fojtství 1336/10, 736 01  Havířov
Harmonogram projektu: 1. 10. 2019 – 30. 6. 2022

 

OSTRAVA-PORUBA:

Název projektu: Dětská skupina Mrňousek Ostrava-Svinov 2020-2022
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016439
Příjemce: Spolek pro rozvoj aktivit Mrňouskovy mateřské školy
Místo realizace projektu: Nad Porubkou 141/11, 721 00 Ostrava-Svinov
Harmonogram projektu: 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022

 

FRÝDEK-MÍSTEK:

Název projektu: Dětská skupina Mrňousek Frýdek-Místek
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_073/0008701
Příjemce: Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek
Místo realizace projektu: Klicperova 2768, 738 01 Frýdek-Místek
Harmonogram projektu: 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020

 

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ:

Název projektu: Dětská skupina Mrňousek Frýdlant nad Ostravicí 2020-2022
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0016438
Příjemce: Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek
Místo realizace projektu: Nádražní 417, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Harmonogram projektu: 1. 6. 2020 – 31. 5. 2022

 

Název projektu: Dětská skupina Mrňousek Frýdlant nad Ostravicí II
Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_101/0014359
Příjemce: Jesle a mateřská škola Mrňousek, spolek
Místo realizace projektu: Nádražní 417, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
Harmonogram projektu: 1. 9. 2019 – 28.2. 2022

 

MATEŘSKÉ ŠKOLY

Název projektu: Zvyšování kvality vzdělávání na Mrňouskově mateřské škole – ŠABLONY II
Číslo projektu: 18_063/0015343-01
Harmonogram projektu: 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021

Název: Šablony pro Mrňouskovu mateřSkou školu
Příjemce: Mrňouskova mateřská škola, právnická osoba
Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0006848
Místo realizace projektu: Edisonova 27/383, Ostrava – Hrabůvka a Na Valech 5522/36, Ostrava-Třebovice
Poskytovatel: MŠMT jako poskytovatel dotace Operačního programu Jan Amos Komenský
Harmonogram: 1.7.2023 – 31.12.2025
Projekt je financován Evropskou unií.
Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovíků ve vzdělávání,
inovativní vzdělávání dětí mateřské školy, zájmové vzdělávání a spoluráci s rodiči dětí a veřejnosti.

 

Jesle a školka Mrňousek

Zákaznická linka: 732 800 975, 731 706 858
Přihlášky, informace: info@mujmrnousek.cz
Změna docházky: strava@mujmrnousek.cz