Zákaznická linka: 732 800 975, 731 706 858

 

 

FAQ aneb často kladené dotazy

 

 

1. Přijetí dětí do Mrňouska?

 

1.1 Jak je to s přijetím dětí do dětské skupiny (dále jen DS) Mrňousek? Kladete si nějaké vstupní podmínky a požadavky?

Pro přijetí do dětské skupiny Mrňousek si neklademe žádné specifické požadavky, vycházíme pouze ze zákona o dětské skupině a dále pokynů MPSV. Tedy:

  • dítě musí být předškolního věku, starší 1 roku, pokud se týká horní hranice věku, může zde být omezení v jednotlivých dětských skupinách, jehož důvodem je to, že v dané lokalitě nabízíme také mateřskou školu, která lépe reflektuje potřeby dítěte
  • rodič je povinen dodat stanovenou dokumentaci (závazná přihláška, potvrzení lékaře, potvrzení zaměstnavatele …)
  • dítě musí splnit povinnou podmínku očkování
  • rodiče musí přijmout pravidla našeho zařízení

1.2 Co tedy rozhoduje o přijetí dítěte v případě, že je více zájemců?

Děti jsou přijímány, pokud je volná kapacita DS. Není-li volná kapacita, nabízíme možnost zaevidování do tzv. pořadníku. Jednoznačné kritérium přijetí je datum podání závazné přihlášky a podpis smlouvy. Pouze v případě, že by se datum přijetí přihlášky shodovalo, což je ale výjimečná situace, pak rozhoduje alternativní možnost umístit dítě do jiného zařízení (např. do mateřské školy či jiné DS) a dále to, zda-li k nám docházel/dochází sourozenec.

 

1.3 Jak to tedy probíhá, když projevím zájem o přijetí do dětské skupiny?

Klienti nám píší zpravidla na veškeré oficiální maily a telefonují na dvě oficiální čísla uvedená na webu, třetí nejčastější cestou jsou reference. V okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozvídáme o zájmu klienta, evidujeme jej v knize poptávek, tedy se snažíme nikdy neopomenout zájem klienta! Důležité je, aby nám klient sdělil několik vstupních informací, na které se ho ptáme (kontakt, pobočku, jméno a příjmení mrňouska, věk, základní představu o docházce). Následně vždy s klientem sjednáváme osobní prohlídku v DS, tato je pro klienta nezávazná. V rámci prohlídky, které se mohou účastnit kromě rodiče a mrňouska další osoby dle přání rodiče a která probíhá cca hodinku, vás provedeme prostorami, chvíli se zapojíme do denního programu, zodpovíme vaše dotazy a předáme vám potřebnou dokumentaci. Rozhodne-li se rodič pro docházku, sjednáme s ním termín nástupu, a
nejméně 14 dní před tímto nástupem zasíláme rodičům INFORMAČNÍ MAIL, ve kterém znovu rekapitulujeme všechny potřebné informace a současně připomínáme, co má rodič k nástupu doložit. Má-li rodič veškeré potřebné dokumenty vyplněny, může mrňousek nastoupit.

 

2. Odhlašování, přihlašování a evidence stravy a docházky (strava.cz)

 

2.1 Co je to systém strava.cz?

Tento systém, jehož autorem je společnost VIS Plzeň, používá v ČR řada škol pro evidenci objednávek stravování, resp. docházky dětí. My jsme se pro něj rozhodli, neboť nám a klientům umožňuje jednoduchým způsobem, a to i mimo provozní dobu, řešit potřeby rodičů ohledně docházky, především tedy nabízí možnost docházku řádně odhlásit. Systém využívají veškeré pobočky Mrňouska v Moravskoslezském kraji, tj. mimo pobočku Prostějov (Olomoucký kraj).

 

2.3 Jak se přihlásím do systému strava.cz?

Postup přihlášení:
1) Najít na webu stránku www.strava.cz
2) Zadat kód jídelny: 2942 (platí pro všechny pobočky mimo Prostějov)
3) Zadat přihlašovací jméno: prijmeni.jmeno (dítěte)
u dětí přecházejících z jesliček do mš pak zpravidla: prijmeni.jmeno1
4) Zadat heslo: prvotní heslo je shodné s přihlašovacím jménem, doporučujeme změnit

 

2.4 Co když heslo zapomenu?

Aplikace je opravdu jednoduchá a na úvodní stránce www.strava.cz dole, najdete odkaz zapomenuté heslo. Proklikem tohoto odkazu se vám odešle nové heslo na vámi zadaný mail. My Vaše heslo v rámci GDPR opravdu nevidíme!, proto nám o něj nepište. Nevíte-li, můžeme vám pouze nastavit zpět původní heslo. Jednodušší a rychlejší je však opravdu si jej vygenerovat přímo na stránce.

 

2.5 Jak v systému strava.cz eviduji docházku?

Je to opravdu velice jednoduché, zakliknutím stravy (polodenní či celodenní) si automaticky rezervujete i docházku. Systém navíc vždy při otevření daného měsíce (probíhá 20. den měsíce předcházejícího), sám nastaví vaše docházkové zvyklosti, jak jste si je zvolili dle smlouvy či je změnili dodatkem.

 

2.6 Jak tedy probíhá přihlášení dítěte k docházce a stravě? Co když chci režim v průběhu docházky změnit?

Jak jsme již psali v přechozí odpovědi. Systém otevře daný měsíc vždy k 20. dni měsíce předcházejícího (např. na září dne 20.8.) a automaticky proběhne přihlášení daného dítěte dle toho, jak si nastavil docházkové zvyklosti ve smlouvě či dodatku. Chce-li na daný měsíc rodič změnit docházku, pak si musí na pobočce vyžádat a podepsat dodatek. Neví-li si rodič rady, může také samozřejmě naspat svůj problém na strava@mujmrnousek.cz, a my již celý proces rozpohybujeme, tj. informujeme vedoucí pobočky, aby dodatek nachystala.

 

2.7 Co když si omylem odhlásím svůj den a chci jej zpátky dohlásit, ale systém mě nepustí?

Přihlašování docházky provádíme opravdu pouze my, na mailu: strava@mujmrnousek.cz. Každý den mezi 11 – 12,00 hodinou náš pracovník zpracovává požadavky klientů. Pokud se vám tedy omylem či si například rozmyslíte dodatečné dovolenou apod., podaří odhlásit docházku, která odpovídá režimu smlouvy, dohlásíme vás na základě vaší mailové zprávy. Do zprávy však uveďte vždy – jméno a příjmení dítěte, pobočku, VS, den a rozsah: poloden/celoden, který chcete dohlásit.

 

2.8 Co když docházku nahlášenu dle režimu nemám, ale chtěl bych si den přidat?

V takovém případě opět napište na strava@mujmrnousek.cz, náš pracovník nejpozději do 12,00 hod následujícího dne zareaguje a podá vám bližší informaci. Musí nejprve ověřit, zda-li je na pobočce volná kapacita, a tedy můžeme mrňouska přijmout. Tento dodatečný den se pak účtuje k tarifu navíc, a to dle ceníku – Individuální sazby.

 

2.9. Kdo a kdy může docházku odhlásit?

Docházku může odhlásit pouze rodič osobně pod svým přístupem na www.strava.cz, my za rodiče odhlašování neprovádíme. Řádně odhlášená docházka je docházka odhlášená do 12,00 hodin předchozího PRACOVNÍHO dne. V takovém případě rodiči není účtováno za daný den stravné, školné je hrazeno dle objednaného paušálu na daný měsíc. Odhlášení není možno provést jiným způsobem, tzn. nepostačuje informovat učitelky či tety či napsání emailu! Jedinou výjimkou je, pokud by systém www.strava.cz prokazatelně nefungoval, o čemž je na oficiální stránkách VIS veden záznam, pak v daný okamžik, kdy systém nefunguje, rodič jako písemný doklad toho, že odhlášku chtěl provést, zašle mail na strava@mujmrnousek.cz a uvede – jméno a příjmení dítěte, pobočku, VS, den a rozsah: poloden/celoden, který chtěl odhlásit.

 

2.10 Co to je vstupní záloha a k čemu slouží?

Školné je dle smlouvy hrazeno „dopředu“, tedy na začátku měsíce. Nicméně na začátku měsíce nevíme, kolik dní dítě přesně odchodí, proto nevím, kolik bude činit stravné. Proto jen před zahájením docházky požadována tzv. VSTUPNÍ ZÁLOHA, která kryje docházku aktuálního měsíce. Tuto zálohu zašle rodič na určený účet školy. Měsíc je vždy zúčtován k 5. dni následujícího měsíce (za září, např. 5.10.), a k tomuto datu je vyslán na účet rodiče inkasní příkaz. Po jeho provedení (úhradě měsíce), je VSTUPNÍ ZÁLOHA převedena ke krytí dalšího = aktuálního měsíce (př. října). Tento koloběh se opakuje. Pozn. Počítejte prosím, že inkaso se provádí dle různých typů bank, až do tří pracovních dnů, tzn. že se stahuje zpravidla cca 5.-10. dne.

 

2.11 Jak se záloha vyúčtuje po ukončení docházky?

Po posledním měsíci docházky je provedeno zúčtování tohoto měsíce právě ze VSTUPNÍ ZÁLOHY, avšak v pouze v případě, že je záloha dostatečně velká. Částečné vyúčtování se neprovádí! Je-li tedy záloha nízká, pak stáhneme naposledy inkaso a zálohu vracíme do 30 dnů po ukončení docházky / uběhnutí výpovědní lhůty.

 

2.12 Jak nastavit inkaso?

Inkaso nastaví rodič přes svůj elektronický přístup či přímo v bance, jako tzv. souhlas s inkasem. U tohoto souhlasu je zapotřebí zadat správné číslo účtu mateřské školy dle třídy, je-li to možné VS dítěte (pozor některé banky neumožňují, nicméně inkaso proběhne v pořádku), dále pak limit inkasa = nejvyšší možnou inkasovanou částku, tj. školné + max. počet dnů v měsíci x cena stravného a také periodicitu příkazu – zde pozor 1xMĚSÍČNĚ.

 

2.13 Jak probíhá vyúčtování měsíce? Jak probíhá inkaso?

Systém strava.cz automaticky počítá průběžně stravné za dny, které jsou přihlášeny. Při vyúčtování měsíce, které probíhá cca 5. dne v měsíci, je pak započteno v rámci uzávěrky jednorázově „školné“ na daný měsíc. V daný okamžik (máte-li nastaveno) obdržíte rovněž tzv. Měsíční přehled na svůj mail. Poté je ze systému vygenerován inkasní příkaz na váš účet. To probíhá cca mezi 5. – 10. dnem měsíce.

 

2.14 Co když inkaso neproběhne, např. z důvodu nízkého limitu, nedostatečných prostředků na BU apod.?

V tomto případě musíte zaslat požadovanou částku (inkasní požadavek je u vás na účtu vidět). Inkasní požadavky jsou vysílány hromadně a automaticky, tj. „v balíku“, není v našich silách řešit tedy jednotlivá inkasa odděleně.

 

2.15 Když inkaso neproběhne, jak zjistím částku, kterou mám tedy uhradit?

Jak bylo uvedeno v předchozím dotazu, inkasní požadavek by měl zůstat u vaší banky ve frontě jako neprovedený. Někdy tedy stačí jej pouze ručně schválit. Pokud jej však nenajdete, podívejte se prosím do svého Měsíčního přehledu, které v daný okamžik odešlo na váš mail a sečtěte body PŘEDPIŠ ŠKOLNÉ + PŘEDPIS STRAVNÉ, toto vám dá výslednou částku k úhradě za ukončený měsíc.

 

2.16 Kde najdu informace k vyúčtování?

Systém www.strava.cz je výborným pomocníkem nejen pro nás, ale i pro rodiče. Každý měsíc vám systém v okamžiku, kdy je provedena uzávěrka, odesílá tzv. Měsíční přehled (vyúčtování za ukončený měsíc). Tento přehled se pak archivuje v záložce Zprávy přímo na www.strava.cz pod svým přístupem. Přehled předpisů docházky (výši školného) však také najdete na záložce Platby, tyto předpisy školného jsou uvedeny červeným kolečkem s mínusem. Dále ve stejné záložce vidíte již Vámi zaslané a do systému připsané platby a realizovaná inkasa – uvedeny modrým kolečkem s plusem. Pozor platby jsou připsány pouze do poslední uzávěrky (konec předchozího měsíce, např. 6.10. bude provedena uzávěrka za měsíc září a připsány platby a školné k 30.9.)! Pokud jde o dny stravného tyto systém počítáno automaticky.

 

2.17 Co tedy znamená částka, kterou vidím ve svém přístupu na www.strava.cz?

Pozor, rodiče někdy zaměňují tuto částku s tím, co mají uhradit. Ve skutečnosti se jedná o částku aktuálního účetního zůstatku. Částka, kterou v daném okamžiku vidíte však nutně nemusí znamenat váš přeplatek či nedoplatek. Proč? Co obsahuje:
+ veškeré uhrazené zálohy a stažená inkasa do poslední uzávěrky
– veškeré zúčtované školné i stravné do poslední uzávěrky
– veškeré stravné navolené po poslední uzávěrce
Pozn. Uzávěrka se provádí k poslednímu dni měsíce. Tj. např. ke dni 10.9. je datum poslední uzávěrky 31.8. Pro ty, kteří tedy neholdují ekonomických softwarům, radíme, aby se orientovali především dle Měsíčního přehledu.

 

 

3. Denní program

 

3.1 Platí se za kroužky Hopsalínka či Flétničku?

Kroužky rozdělujeme na kroužky realizované interně a zadané externím poskytovatelům. Interně realizované kroužky hrazeny rodičem nad rámec školného nejsou (Hopsalínek, Keramika, Tvořílek, Zvoneček …), přehled těchto kroužků najdete v základní nabídce Mrňouska a nabízí jej shodně všechny pobočky. Externě realizujeme zpravidla jezdecký kroužek, plavecký výcvik, lyžařský výcvik či lekce klavíru vedené paní učitelkou z lidové školy umění. Za tyto kroužky se platí dle ceníku daného poskytovatele, přičemž sjednáváme množstevní slevy pro naše děti. Na skutečnost, že je kroužek placen nad rámec školného, vždy předem upozorňujeme a je to uvedeno v závazné přihlášce do takového kroužku.

 

4. Ukončení docházky do Mrňouska

 

4.1 Kdy a jakým způsobem dát vědět, že chci docházku ukončit?

Výpovědní lhůta je sjednána ve Smlouvě o poskytování služeb sepsané mezi námi a zákonným zástupem. Smlouva jednak končí vždy ke konci daného roku, tj. k 31.12., a prodlužuje se dodatkem vždy o další rok. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a počíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po dni, kdy byla podána, tj. podáte-li výpověď např. 2.3.2020, pak výpovědní lhůta poběží až od 1.4.2020 a uběhne 31.5.2020. Ukončení docházky, vyjma uplynutí smlouvy či dodatku, musí zákonný zástupce učinit písemně. Na pobočce vám vydají náš formulář výpovědi, a nebo tak může učinit formou standardního dopisu se všemi náležitostmi dle smlouvy. Pokud chcete z nějakého důvodu podat výpověď mailem, pak je nezbytné, abyste obdrželi potvrzení, že mail byl doručen a výpověď takto akceptujeme, jinak není platná. Informaci ohledně výpovědní lhůty najde klient nejen ve smlouvě, ale je také opakována v uvítacím mailu.

Jesle a školka Mrňousek

Zákaznická linka: 732 800 975, 731 706 858
Přihlášky, informace: info@mujmrnousek.cz
Změna docházky: strava@mujmrnousek.cz