Zákaznická linka: 732 800 975, 731 706 858

Vážení rodičové našich mrňousků,

v souvislosti s koncem školního roku Vás chceme informovat ohledně daňové slevy za umístění dítěte (tzv. školkovné) v předškolním zařízení za rok 2019. Tato daňová sleva činí na jedno (každé) dítě v roce 2019 nejvýše 13.350 Kč, a lze ji nárokovat maximálně do výše skutečně uhrazeného školného (uhradil-li rodič méně než uvedenou částku, daňová sleva činí pouze reálně uhrazených nákladů). „Školkovné“ odpovídá výši výdajů, které rodič prokazatelně vynaložil za umístění vyživovaného dítěte v uvedených předškolních zařízeních (výdaje tedy musí být řádně uhrazeny a netýkají se stravného).

 

Na daňovou slevu má nárok a může ji uplatnit rodič:
– jehož dítě navštěvuje mateřskou školu dle školského zákona, a nebo zařízení služby péče o dítě v dětské skupině,
– žije s vyživovaným dítětem ve společně hospodařící domácnosti,
– prokazatelně uhradil školkovné,
může ji uplatnit pouze jeden z rodičů.

 

Daňovou slevu uplatní rodič na základě potvrzení, které vydá zařízení péče o děti předškolního věku / mateřská škola, a které rodič předloží zaměstnavateli do 15. února 2020. Pokud si rodič zpracovává daňové přiznání sám, pak slevu vyplní na řádku 69a daňového přiznání.

 

Potvrzení bude předáváno OSOBNĚ oproti podpisu a do vlastních rukou jednoho ze zákonných zástupců – NEBUDE ZASÍLÁNO POŠTOU ČI MAILEM!, přičemž přímo na formuláři musí být v okamžiku vydání dopsáno jméno rodiče, který slevu uplatní (my si ponecháváme kopii). Prosím tedy, abyste při vyzvednutí formuláře již měli rozmyšleno, na kterého z rodičů bude formulář vypsán, tj. který z rodičů slevu uplatní.

 

Vydávání potvrzení téměř pravidelně paralyzuje chod jeslí a školek (vydáváme několik set potvrzení!), proto budou na pobočkách vydávána potvrzení pouze ve stanovených termínech, po tomto termínu je možno si potvrzení vyzvednout v hlavní kanceláři v Ostravě – Hrabůvce na Edisonově 60/1501, v úředních hodinách tj. pondělky a středy 8,00 – 16,30 hod, a nebo po předchozí domluvě na telefonu 732 800 975.

 

Termíny pro vyzvednutí potvrzení na Vašich pobočkách:

  • pondělí 27.1.2020 od 7,00 – 17,00 hod
  • středa 29.1.2020 od 7,00 – 17,00 hod
  • pátek 31.1.2020 od 7,00 – 16,30 hod
  • pondělí 3.2.2020 od 7,00 – 17,00 hod (mimo pobočku Frýdlant)

 

Občasně se stává, že paní účetní bojují s potvrzením, proto preventivně píši, že veškerá zařízení Mrňousek tyto podmínky splňují a můžete je ověřit v těchto rejstřících:
• Rejstřík škol a školských zařízení (včetně školek): http://rejskol.msmt.cz
• Seznam dětských skupin: http://evidence.mpsv.cz/eEDS/index.php

 

V předchozích letech se nám stávalo, že někteří rodiče žádali vystavení opakovaně (např. v důsledku ztráty), upozorňujeme, že v takovém případě bude na potvrzení uvedeno, že se jedná o duplikát vystavený v důsledku ztráty, a za opakované vystavení bude účtován administrativní poplatek ve výši 150,- Kč. Cílem je zabránit neoprávněné manipulaci s potvrzením, děkujeme za pochopení.

 

Předem děkujeme za spolupráci a věříme, že tuto administrativně poměrně náročnou akci zvládneme hladce s Vaší podporou.

 

Ing. Zuzana Běhalová, MBA
ředitelka jeslí Mrňousek a Mrňouskovy mateřské školy