Zákaznická linka: 732 800 975, 731 706 858

Opět nastává období, kdy rodiče ve větší míře řeší, jakou školku či jesličky pro své děti vybrat. I nás se často ptáte, na co je vlastně důležité se zaměřit a co by měla správná školka/jesličky mít. Sepsali jsme proto krátký manuál Jak se (ne)spálit při výběru jesliček nebo školky pro mrňousky a doufáme, že Vám to alespoň trochu pomůže v tom, abyste našli to správně zařízení pro Vaše dítko.

 

Doporučujeme zaměřit se vždy na následující body.
Je odpověď jednoznačně pozitivní?

 

PODNIK – Instituce

 • Kdo stojí za poskytováním péče? Jaká je historie a v jaké oblasti podniká své ostatní aktivity zřizovatel?
 • Kde je registrován? Je vaše „školka“ opravdu školkou (zjistíte v registru Ministerstva školství) a nebo dětskou skupinou, která se za „školku“, ať už názvem či jinak vydává? Pozor na poslání a úroveň výchovy a vzdělávání u obou institucí!
 • Má podnik pevné zázemí (komu patří budova, v níž provozuje svou činnost, jedná se o podnik, který „závisí a padá“ s jednou osobou, jak často se mění struktura – lidé ve vedení …)?
 • Kdo za podnikem stojí? Naleznete v obchodním rejstříku, rejstříku školských právnických osob nebo rejstříku dětských skupin

 

POVĚST – Historie a reference

 • Jak dlouho je poskytovatel péče na trhu? Rok, dva, a nebo více let?
 • Kolik zákazníků může poskytnout referenci?
 • Kdo jsou zákazníci, odkud se rekrutují?
 • Jaké jsou reference (na webu, ústní od známých, zeptejte se na místě)?

 

POSLÁNÍ

 • Jaké pohnutky vedly zřizovatele k otevření zařízení?
 • Co hlásá a k čemu se zařízení a jeho zřizovatelé hlásí?
 • Jaké další aktivity ve směru ke zlepšení podmínek života zařízení vyvíjí (ochrana přírody, podpora znevýhodněných …)
 • Kam směřuje zařízení? Jaké jsou plány jeho vedení do budoucna?

 

PERSONÁL – Lidé

 • Kdo se stará o děti? Jaký typ smlouvy mají vychovatelé / učitelé?
 • Jaká je kvalifikace pečujícího personálu? Pokud se instituce propaguje jako „mateřská škola/školka“ má opravdu tým tvořený předškolními pedagogy?
 • Kdo vede instituci? Jaká je jeho kvalifikace? Jaká je jeho profesní historie?
 • Kteří další odborníci jsou s institucí propojeni?

 

PROGRAM

 • Jaký program vybrané zařízení dětem nabízí?
 • Jaké doplňkové aktivity poskytuje?
 • Co umí děti, které jsou v zařízení / prošly zařízením?
 • Jaké podpůrné materiály vám zařízení nabízí?

 

PROSTŘEDÍ

 • Jak vypadá prostředí, v němž je pečováno o děti?
 • Je v prostorách zařízení uklizeno, čisto, „voní“ to zde?
 • Jak vypadá okolí zařízení?
 • Zde byste měli zastávat pravidlo nulové tolerance ke špíně, rozbitým a odloženým věcem! Není-li personál schopen pečovat o čistotu a udržovat věci neživé, jak se staví k „tvořečkům živým“!

 

PŘÍJEMNÁ ATMOSFÉRA a vztah k druhým lidem

 • Usmívá se personál zařízení? Je vstřícný a ochotný? Je všímavý a empatický?
 • Jaké panují vztahy mezi lidmi v týmu zařízení?
 • Jakým způsobem se lidé vyjadřují? Jak se chovají? Jak jsou oblečení? Jaké nosí doplňky, jak pečují o sebe sama (upravený vzhled)?
 • Jaký máte celkový dojem? Co říká vaše intuice? Jak se v zařízení cítíte?

 

PRICE neboli cena

 • Odpovídá cena podmínkám na trhu? Není zařízení „příliš levné“ nebo „příliš drahé“, zvažte rizika, která pak hrozí?

 

Zpracovala: Ing. Zuzana Běhalová, MBA, 2020